„Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“

Projekt je  realizovaný  v rámci programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie.“ 

Je spolufinancovaného z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a  Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom programu je posilnená sociálna a ekonomická súdržnosť na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.Je zameraný na vyvíjajúce iniciatívy na posilnenie antidiskriminačných opatrení pre skupiny ohrozené sociálnym a ekonomickým vylúčením.

 
 

 

 

 

 

Novinky

ROMATHAN nás baví

26.11.2015 19:42
ROMATHAN je v súčasnosti jedna z  profesionálnych rómskych divadelných scén v Európe. V...

PEACE RUN

16.06.2015 22:45
Pozrite si fotogalériu PEACE RUN v našej škole. Nájdete ju...

Deň otvorených dverí

03.06.2015 17:17
Srdečne Vás pozývame na  Deň otvorených dverí ZŠ v utorok  9. 6. 2015  s nasledovným...

WORKSHOP Bratislava 28. 5. 2015

01.06.2015 21:59
Viď Fotoalbum: WORKSHOP Bratislava

Maľovanie veľkorozmerných obrazov – Zo života Rómov pod hradom Krásna Hôrka

27.05.2015 21:52
zskraspod.edupage.org/album/?#gallery/212

Beseda o histórii Rómskej osady v Krásnohorskom Podhradí s pánom Deziderom Horváthom.

27.05.2015 21:10
zskraspod.edupage.org/album/?#gallery/209